Skip to content
Home » Blog » Micro air in fuel (Danish)

Micro air in fuel (Danish)

Moderne højtryks dieselolieindsprøjtningsudstyr (FIE) er designet til at fungere med brændstof af høj kvalitet, der er fri for eksterne forurenende stoffer. Uopløste luftbobler, der normalt styres af lavtryksbrændstofleveringskredsløbet, kan være til stede af forskellige årsager. Eventuelle bobler, der fortsætter, vil voldsomt implodere efter adgang til højtrykssystemet. Virkningerne af boblekollaps under forhold tæt på atmosfærisk tryk er veldokumenterede, da kavitation kollapser. Formålet med dette dokument er at undersøge implosionen af luft-/dampbobler i dieselolie, når de udsættes for meget højere tryk under kontrollerede forhold, der ligner dem i moderne FIE…

Powered By EmbedPress